Zkušebnictví

CHIP&CUT ANALYZER

Fully instrumented testing equipment Chip&Cut analzyer now is fully approved and commercialized.

celá aktualita

Tire EXPO 2020

Srdečně Vás zveme na mezinárodní veletrh a konferenci Tire Technology Expo 2020 v Hannoveru  ve dnech 25.-27.2.2020.

celá aktualita

PRL nabízí zkušebnictví dle nově vyvinutých měřících metod, tak jako i dle mezinárodních standard. Stěžejním bodem našeho programu je lomová mechanika polymerních materiálů.

 

Speciální zkušebnictví a měřící metody

-    Životnostní a únavové zkoušky – Wöhlerova křivka
-    Lomové chování polymerů – pryž, plast
           - Šíření trhlin při dynamické únavové zkoušce
           - Šíření trhlin při kvazistatické únavové zkoušce
-    Oděr pryže při dynamickém zatěžování

 

Standardní zkušebnictví a měřící metody

-    Tahová zkouška (ISO 527)
-    Tlaková zkouška (ISO 604)
-    Charpy – rázová zkouška (ISO 179)
-    Dynamická mechanická analýza (DMA)
-    Termogravimetrická analýza (TGA)
-    Diferenční snímací kalorimetrická analýza (DSC)
-    Termomechanická analýza (TMA)
-    ……

 

Těšíme se na Vaše dotazy!