Stroje pro statické zkoušení

CHIP&CUT ANALYZER

Fully instrumented testing equipment Chip&Cut analzyer now is fully approved and commercialized.

celá aktualita

Tire EXPO 2020

Srdečně Vás zveme na mezinárodní veletrh a konferenci Tire Technology Expo 2020 v Hannoveru  ve dnech 25.-27.2.2020.

celá aktualita

Od roku 2013 je PRL výhradním zástupcem renomovaného německého výrobce zkušebních strojů firmy COESFELD GmbH pro Českou republiku a východní Evropu. Zajišťujeme prodej a servis kompletního sortimentu této firmy. Po kliknutí na jednotlivé produkty budou detaily příslušného zkušebního stroje zobrazeny přímo na stránkách firmy Coesfeld.

80-436-001_10kN_UPM.pngUNIVERZÁLNÍ ZKUŠEBNÍ STROJ

  • pro měření v tahu, tlaku a ohybu od 3kN, 5kN do 10kN

40-300-..._Motor_Zeitstand_1.pngSTROJE PRO CREEPOVÉ ZKOUŠKY

  • Mechanické – mechanický creepový zkušební stroj pro manuálnímu měření.
  • Elektronické – motorizovaný creepový zkušební stroj pro plně automatické měření creepového chování.

40-113-001_Zugverformungsrest_m.pngZBYTKOVÁ DEFORMACE

  • v tahu
  • v tlaku

202-005-001_Universal-Haertetester.pngTVRDOMĚRY

  • Shore / IRHD - pro určení hloubky vtisku různých materiálů, např. pěnových hmot, tuhých plastů či pryží
  • Digitální univerzální tvrdoměr - mohou být využity pro různé metody stanovení tvrdosti dle Vickers, Brinell, Rockwell, Knoop a Martens

76-160_Abrieb-abrasion.pngZAŘÍZENÍ PRO STANOVENÍ ODĚRU

  • Zařízení pro stanovení odolnosti proti oděru pryže a ostatních materiálů.

FP-2250_RYCOBEL_1.pngADHEZE A PEEL TEST

  • Přístroj umožňující měření statického a kinetického adhezního koeficientu, přilnavosti a provedení peel testu plastů, papíru, lepidel, lepenky a obalových materiálů.

76-180_UPM_Reibungstest.pngZAŘÍZENÍ PRO STANOVENÍ TŘENÍ

  • Zařízenípro charakterizaci koeficientu tření pro univerzální zkušební přístroj.