Charakterizace surovin

CHIP&CUT ANALYZER

Fully instrumented testing equipment Chip&Cut analzyer now is fully approved and commercialized.

celá aktualita

Tire EXPO 2020

Srdečně Vás zveme na mezinárodní veletrh a konferenci Tire Technology Expo 2020 v Hannoveru  ve dnech 25.-27.2.2020.

celá aktualita

Od roku 2013 je PRL výhradním zástupcem renomovaného německého výrobce zkušebních strojů firmy COESFELD GmbH pro Českou republiku a východní Evropu. Zajišťujeme prodej a servis kompletního sortimentu této firmy. Po kliknutí na jednotlivé produkty budou detaily příslušného zkušebního stroje zobrazeny přímo na stránkách firmy Coesfeld.

004949-001_MFR.pngPLASTOMETR (MFR)

 • Kompaktní zařízení pro rychlou kontrolu hodnoty toku taveniny plastů dle metody A.

001320-001_MFR-MVR.pngPLASTOMETR (MFR) A (MVR)

 • Zařízení pro stanovení hmotnostního a indexového toku taveniny plastů.

75-6..._Schmelzpunkt_MPM.pngBODOTÁVEK MPM

 • Zařízení pro stanovení bodu tání pevných látek až do maximální teploty 360 °C, která se zobrazuje na displeji.

50-400_Koffler-Heizbank.pngBODOTÁVEK KOFLER

 • Dovoluje rychlou identifikaci organických látek určením bodu tání v tepelné oblasti +50°C…+260 °C. Dosažená přesnost umožňuje také stanovení dalších charakteristik sledovaných látek, např. eutektické teploty, body měknutí, teplotu ztráty krystalové vody nebo teplotu rozkladu.

51-145-001_Rieseltrichter.pngSYPKOST

 • Měřící zařízení slouží ke stanovení sypkosti plastl ve formě prahu i granulátu.

61-400_Schuettdichte.pngANALYZÁTOR SYPNÉ HUSTOTY

 • Analyzátor ke stanovení sypné hustoty všech materiálů, kteréjsou ve formě prachu nebo granulátu.

94-260-001_Dichte-Pyknometer.pngPYKNOMETR - HUSTOTA

 • Plně automatický, mikroprocesorem řízený Pyknometr ke stanovení hustoty práškovitých a porézních materiál.

75-701-001_Dichte_Drei-Saeulen.pngTŘÍSLOUPOVÝ HUSTOMĚR

 • Hustoměr dle třísloupového principu.

40-060-..._QRD-1fach.pngDILATOMETR KŘEMENNÝCH TRUBIC

 • Zařízení slouží ke stanovení koeficientu teplotní roztažnosti plastů. Přístroj je vybaven od 1 do 3 měřících pozic.

75-105_Trockensiebung.pngSÍTOVÁ ANALÝZA

 • Digitální sítová analýza se síty průměru 200 nebo 203 mm.

97-246_Trockengewicht_1.pngVLHKOMĚR

 • Plně automatický přístroj pro stanovení obsahu vlhkosti materiálu.

75-850_Gasdurchlaessigkeit.pngPLYNOPROPUSTNOST

 • K automatickému stanovení plynopropustnosti plastových fólií a povrchově upraveného papíru se suchými nebo vlhkýmy plyny. Plyny jako např. kyslík, dusík, Stickstoff, oxid uhličitý, vzácné plyny nebo jejich směsi, v teplotním rozsahu -20°C....+60°C.

76-050_Wasserdurchlaessigkeit.pngPROPUSTNOST VODNÍ PÁRY

 • Ke stanovení propustnosti vodní páry různých balících materiálů, např. plastové fólie, kombinace fólií s voskem, povrchově upravené papíry, v teplotním rozsahu -20...+60°C.