Přístroje pro elektrické zkoušení

RubberCon 2017

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci RubberCon 2017 v Praze  ve dnech 23.-25.5.2017.

celá aktualita

Od roku 2013 je PRL výhradním zástupcem renomovaného německého výrobce zkušebních strojů firmy COESFELD GmbH pro Českou republiku a východní Evropu. Zajišťujeme prodej a servis kompletního sortimentu této firmy. Po kliknutí na jednotlivé produkty budou detaily příslušného zkušebního stroje zobrazeny přímo na stránkách firmy Coesfeld.

200-233_Milli-TO.pngMĚŘENÍ ODPORU TO

  • Terra ohmmeter slouží ke stanovení objěmového, povrchového a svodového odporu, při nízkých proudech tak jako nízkém odporu vodičů.

MegaCheck.pngMĚŘÁK TLOUŠŤKY VRSTEV

  • Ke stanovení všech nemagnetických vrstev na oceli a nevodivých vrstev na nekovových materiálech a nerezové oceli.

75-091-006_CD-Tester.pngKATODICKÁ INFILTRACE

  • Zkouška spoje vrstvy pryskyřice na oceli.

Porenfreiheit.pngPOROZITA

  • Měřící zařízení ke stanovení porozity v materiál, pracujícím na principu vysokonapěťových impusů.